Tak trochu Picasso

Tak trochu Picaso

 

Autorka návodu: Růžena Mikulová

 

TP naramek_500

 

Materiál a pomůcky: (Množství materiálu níže uvedené, postačí k ušití náramku o délce 20 cm.)

jehla

pevný návlekový materiál - Nymo, Fireline

korálky Kheops par Puca ( dále jen K) - 32 ks

TOHO 11/0 (dále jen T11)

TOHO 15/0 (dále jen T15)

ohňovky 3 mm (dále jen O) – 42 ks

podkůvky - 2 ks

OT zapínání - americké zapínání - 1 ks

korálkovací podložka, nůžky (případně pájka)

 

Jehlu provlékněte korálkem K (stranou s jednou dírkou), navlékněte 3x T11 a jehlu provlékněte druhou dírkou téhož korálku K tak, jak je znázorněno na fotografii (obr. 1). Na jehlu navlékněte 1x T11, 1x K (stranou s jednou dírkou), navlékněte 3x T11 a jehlu provlékněte druhou dírkou téhož korálku K (obr. 2).

TP1 TP2

Krok 2 zopakujte ještě 2x, poté oba konce zafixujte dvěma, či třemi uzlíky (obr. 3). Jehlu provlékněte nejbližší dírkou korálku K a uzlík do korálku lehce vtáhněte (obr. 4).

TP3 TP4

Jehlu provlékněte všemi třemi následujícími korálky T11 (obr. 5). Navlékněte 5x T11 a jehlu provlékněte prvními dvěma korálky T11 nad následujícím korálkem K (obr. 6).

TP5 TP6

Na jehlu navlékněte 3x T11 a jehlu provlékněte výchozím a poté i následujícím korálkem T11 (obr. 7). Postup popsaný v bodech 6 a 7 zopakujte ještě 3x do konce řady (obr. 8 a 9).

TP7 TP8

TP9

Jehlu provlékněte čtyřmi následujícími korálky za poslední čtveřicí korálků (obr. 10). Na jehlu navlékněte 3x T11 a provlékněte ji výchozím korálkem T11. Poté i následujícími 8 korálky T11, to celé ušijte poté ještě 3x dokola a následně návlek do motivku řádně zapošijte (obr. 11).

TP10 TP11

Dále ušijte další dílek bod 1-7, poté na jehlu navlékněte 2x T11, jehlu provlékněte korálkem T11 prvního dílku v pozici, jak je znázorněno na fotografii, poté navlékněte 2x T11 a jehlu provlékněte následujícími dvěma korálky T11 právě šitého dílku (obr. 12). Na jehlu navlékněte 3x T11 a jehlu provlékněte týmž (výchozím) korálkem T11 (obr. 13).

TP12 TP13

Navlékněte 5x T11 a jehlu provlékněte následujícími dvěma korálky T11 (obr. 14). Navlékněte 3x T11 a jehlu provlékněte týmž korálkem T11 (obr. 15).

TP14 TP15

Prošijte následující korálek T11 a zopakujte postup popsaný v bodech 14-15 (obr. 16). Dál šijte podle bodů 10-11, pouze návlek neukončujte. Jehlu prošijte po obvodu právě ušitého dílku až do pozice, jak je znázorněno na fotografii (obr. 17).

TP16 TP17

Na jehlu navlékněte 1x O a jehlu provlékněte bočním korálkem následující kytičky (obr. 18). Na jehlu navlékněte 1x T15, 1x O, 1x T15 a jehlu provlékněte tak, jak je znázorněno na fotografii (obr. 19).

TP18 TP19

Na jehlu navlékněte 1x O a jehlu provlékněte výchozím korálkem ve spojovací části mezi oběma dílky, právě ušité pro větší pevnost ještě jednou prošijte (obr. 20). Nyní budete šít druhou stranu spojovací části. Jehlu prošijte korálky ve spojovací části do korálku mezi oběma dílky (na obrázku označený červeně), navlékněte 1x O a jehlu provlékněte bočním korálkem následující kytičky (obr. 21).

TP20 TP21b

Dále pak pokračujte dle postupu popsaného v bodech 19-20 a návlek ukončete. Dle výše uvedeného postupu (body 1-7, následně pak dle obrázků 12-21), šijte do potřebné délky náramku. U krajního dílku jehlu prošijte korálky tak, aby vycházela z vnějšího korálku boční kytičky tak, jak je znázorněno na obr. 22. Navlékněte 1x T11, podkůvku oběma otvory, na podkůvku navlékněte 1 díl OT zapínání, poté navlékněte 1x T11 a jehlu provlékněte výchozím korálkem T11. To celé pro větší pevnost ještě alespoň jednou prošijte (obr. 22). Jehlu provlékněte následujícím korálkem T11 směrem blíže k nejbližšímu dílku náramku, navlékněte 3x T15, jehlu provlékněte nejbližšími třemi korálky následující kytičky, navlékněte 3x T15 a jehlu provlékněte nejbližšími třemi korálky následující kytičky (obr. 23).

TP22 TP23

Na jehlu navlékněte 3x T15 (na obrázku vyznačené červeně) a jehlu provlékněte prvními dvěma korálky následující kytičky, poté i již ušitými korálky T15, O a T15 (obr. 24). Jehlu prošijte následujícími dvěma korálky T11, navlékněte  3x T15, jehlu provlékněte třemi korálky následující kytičky z korálků T11, navlékněte 3x T15 a jehlu provlékněte dvěma korálky následující kytičky (obr. 25).

TP24 TP25

Postupu popsaný v bodě 25 opakujte až do konce řady. Poté prošijte korálky na konci náramku, tak aby jehla vycházela z korálku tak, jak je znázorněno na fotografii. Dle postupu popsaného v bodě 22 přišijte druhý díl zapínání, tuto část prošijte pro větší pevnost alespoň 2x. Následně pak jehlu prošijte korálky tak, aby vycházela z korálku T11 v pozici, jak je znázorněno na fotografii (obr. 26).

TP26

Dále postupujte návodu popsaného v bodech 23-25 až do konce řady. Není to nutné, ale doporučuji pro větší pevnost prošít kraj náramku ještě jednou kolem dokola, poté návlek do náramku řádně zapošijte.

 

TP naramek2_500

 

Přeji příjemné šití 

Růžena Mikulová

www.facebook.com/koralkyodrozarky