Herringbone stitch / Steh rybí kost

Rybí nebo také herringbone steh je jedním ze základních stehů díky němuž můžete vytvořit celou řadu různých šperků. Svůj název dostal podle charakteristické kresby, která vypadá stejně jako vzor, který zanechávají kostičky v rybím filé. Někdy na něho ale můžete narazit také pod názvem Ndebele stitch,tento název pochází z jižní Afriky od kmene Ndebele, který tento steh používá. Tímto stehem můžete šít ploché náramky, ale i dutinky nebo jím obšívat. My se dnes zaměříme na jeho plochou variantu ve které vynikne nejvíce. U tohoto stehu je víc než u jiných třeba vychytat utahování.Málo utažený nedrží tvar. Pokud budete naopak utahovat příliš, vyniknou nedokonalosti rokajlu a může se kroutit.

 1612532584221_500

Materiál a pomůcky:

Rokajl - ideálně japonský TOHO větší velikosti. Případně Preciosa nebo Miyuki. Pokud se základní stehy teprve učíte, je určitě vhodné vybrat rokajl, který je tvarově co nejpravidelnější. Lépe se vám bude práce utahovat, lépe uvidíte případné chyby. Pro pochopení může také pomoci zvolení více barev – lépe tak rozeznáte jednotlivé řady stehu.

Nit

Jehla

 

Nit provlečeme jehlou a navlékneme na ni dva korálky TOHO. Volné konce nitě svážeme uzlíkem do „kruhu“ tak, že obě perličky máme vedle sebe, dírkami otočené nahoru (obr. 1). Takto budeme tvořit takzvaný žebříček, v angličtině se s ním setkáte pod názvem ladder stitch. Jehlou jednou z perliček projedeme a schováme do ni uzlík. Nyní nám nit vychází z „vrchní“ dírky jedné z perliček. Navlékneme si na nit další korálek. Nit provlékneme „spodní“ dírkou perličky směrem nahoru tak, aby vzniklo „očko“. Přidaná perlička se nám natočí stejným směrem, jako první dvě (obr. 2).

1  2

Nit nám nyní vychází ze stejné „vrchní“ dírky prostřední perličky, jako před posledním krokem. Nalevo i napravo od ní máme po jedné perličce. Poslední přidanou perličkou „naprázdno“ protáhneme nit tak, abychom se dostali na konec „žebříčku“ (obr. 3). Opět si na nit navlékneme další korálek. Jehlou projedeme „vrchní“ dírkou nalevo od přidávané perličky (obr. 4) a přidávanou perličkou nit provlečeme na konec návleku.

3  4

Tento postup opakujeme, dokud si neušijeme dostatečně dlouhou základnu pro budoucí pásek z Herringbone stehu. Pokud budete chtít šít například náramek, platí, že délka základního „žebříčku“ = šířka budoucího náramku. Je potřeba dodržovat SUDÝ počet perliček (obr. 5). Když máme základní „žebříček“ dostatečně dlouhý, můžeme začít přidávat druhou řadu a tím tvořit samotný Herringbone steh. Nit nám tak, jako na předchozí fotografii, vychází z „vrchní dírky“ posledního korálku základního „žebříčku“. Nyní navlečeme dvě perličky. Jehlou projedeme „vrchní“ dírkou vedlejšího korálku a vytvoříme nad žebříčkem oblouček z niti (obr. 6). Utáhneme.

5  6

Perličky v druhé řadě se nám srovnají stejným směrem, jako v první. Nit nám vychází ze spodní dírky druhého korálku první řady. Nyní žádnou perličku přidávat nebudeme. Jehlou projedeme zpět třetím korálkem základního žebříčku spodní dírkou směrem nahoru (obr. 7). Opět navlékneme dvě perličky, vytvoříme oblouček a projedeme vrchní dírkou čtvrtého korálku, dostaneme se na spodní stranu základního žebříčku (obr. 8).

7  8

Dalším korálkem nalevo opět vyjedeme nad žebříček (obr. 9). Přidáme dvě perličky a vrátíme se do spodní části. Tento postup opakujeme až do konce první řady. Když přidáme poslední dvojici z druhé řady, nit nám vychází z levého konce základního žebříčku, „spodní“ dírkou perličky. Nit protáhneme poslední přidanou perličkou z druhé řady směrem zespoda nahoru. Vycházet tedy bude z levého konce druhé řady a můžeme začít přidávat řadu třetí (obr. 10).

9  10

 

Práci si otočíme aby se nám dobře šilo. Při šití třetí řady (v mém případě jde o červený rokajl) jehlu provlékáme jen druhou řadou (v mém případě modré korálky). Nit tedy vychází z horní dírky prvního korálku druhé řady. Navlečeme dvě perličky, jehlou projedeme „vrchní“ dírkou vedlejšího korálku a vytvoříme oblouček z niti stejně jako v kroku 6 (obr. 11). Dál šijeme stejně jako v kroku 7-8 (obr. 12). A tímto způsobem si můžeme ušít celý náramek. Stačí jen pokračovat do požadované délky. Na konci nit dobře zapošijte zpět do náramku. K náramku můžete přišít víceřadé magnetické zapínání nebo použít perličky a šitá očka jak vidíte na obrázku níže.

11  12

A pokud si budeme chtít navrhnout nějaký vzorek, postačí nám obyčejný kostičkovaný papír. Jen pozor na to, že vlastností herringbone stehu je oproti některým jiným vyšší pružnost.

Přejeme příjemné tvoření

uvodni

1612532584221_500